Plan

Plan Curriculum Protetyka DenCo
1

Zasady okluzji w protetyce:

 • Anatomia ssż, funkcjonowanie narządu żucia, centralna relacja.
 • 10 czynników prawidłowej okluzji.
 • Protokół pełnego badania pacjenta
 • Formularz analizy zgryzu punkt po punkcie, badania dodatkowe, perio, MRI, tomografia.
 • Artykulatory i łuki twarzowe; co dają, jak je używać, jak je wybrać?
 • Dlaczego klasyfikacja Angle’a nie wystarcza?
 • Pokaz badania pacjenta krok po kroku.
 • Ćwiczenia z badania pacjenta.
 • Rękoczyn Dawsona, badanie obciążenia ssż
 • Rejestracja zwarcia

Termin: II kwartał 2020 Miejsce: Katowice
Prowadzący: dr Przemysław Marcinowski

2

Współczesna protetyka stomatologiczna

 • ogólne zasady pozyskiwania wiedzy na temat metod i materiałów, dostępne książki i publikacje
 • evidence based dentistry

Planowanie leczenia

 • analiza danych
 • modele diagnostyczne (wax up, mock up)
 • proces podejmowania prawidłowej decyzji
 • wybór odpowiedniej metody leczenia dla pacjenta i odpowiedniego materiału
 • opracowanie kilku alternatywnych planów leczenia dla każdego przypadku
 • wizualizacja
 • przedstawienie pacjentowi wad i zalet poszczególnych metod z uwzględnieniem długofalowego efektu i aspektów ekonomicznych

Fotografia w stomatologii

 • ogólne zasady fotografii cyfrowej,
 • dobór luster,
 • asysta,
 • kadrowanie ujęć,
 • archiwizacja zdjęć,
 • wybór sprzętu

Analiza i przygotowanie do leczenia pacjenta za pomocą łuku twarzowego i artykulatora

 • przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji,
 • zasady artykulacji,
 • podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych,
 • rejestracja relacji szczękowo – czaszkowej łukiem twarzowym,
 • deprogramacja mięśni pacjenta,
 • rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji – porównanie,
 • pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta – kąt Bennetta,
 • kąt nachylenia toru drogi stawowej

Termin: II kwartał 2020 Miejsce: Katowice
Wykładowcy:
dr Danuta Borczyk, Piotr Ceraficki, tech. dent. Przemysław Rajczak

3

Preparacja twardych tkanek zęba do wykonania koron:

 •  wskazania i przeciwwskazania
 • odbudowa filaru zęba żywego do korony, odbudowa filaru zęba po
  leczeniu endodontycznym
 • korony u pacjentow periodontologicznych

Metody i materiały wyciskowe: 

 • wykonanie
  wycisków do uzupełnień stałych
 • dokładny podział mas wyciskowych i
  ich zastosowanie
 • wyciski diagnostyczne, wyciski do uzupełnień ruchomych ( do
  prac kombinowanych i teleskopowych)
 • wyciski do protez całkowitych
 • wyciski z pozycji implantów
 • wyciski z pozycji łączników
 • rodzaje łyżek wyciskowych i ich zastosowanie

Uzupełnienia prowizoryczne:

 • prowizoryczne mosty adhezyjne ( metody ich wykonywania)
 • korony prowizoryczne wykonywane bezpośrednio, korony
  prowizoryczne metodą pośrednią, podscielanie koron
  prowizorycznych, modelowanie estetyczne koron prowizorycznych
 • kontrola funkcjonalna i fonetyczna koron prowizorycznych
 • przegląd dostępnych na rynku materiałów do wykonywania koron
  tymczasowych

Termin: III kwartał 2020 Miejsce: Warszawa
Prowadzący: prof. Paul Gerloczy

4

Cementowanie prac protetycznych:

 • cementowanie prac tymczasowych na wlasnych zębach i implantach
 • cementowanie prac ostatecznych na zębach wlasnych i implantach
 • cementowanie wkładów, nakładów, licówek
 • cementowanie wkładów kor-korz
 • precyzyjne wskazania i przeciwwskazania do zastosowania
  poszczególnych grup cementów dostępnych na rynku

Mosty:

 • most adhezyjny kompozytowy
 • most adhezyjny ceramiczny
 • most metalowo ceramiczny
 • most bezmetalowy
 • mosty w technologii CADS/CAM
 • wybór najlepszego materiału, wskazania i przeciwwskazania
 • zasady zdejmowania starych uzupełnień

Wkłady kor-korz:

 • bezpieczne usuwanie gutaperki z zębów jedno i wielokorzeniowych
 • wskazania do wykonania wkładów
 • wybór odpowiedniego materiału na wkład, wkłady indywidualne,
  wkłady standardowe
 • preparacja łoża dla wkładu
 • zastosowanie standaryzowanych transferów wyciskowych
 • przegląd i omówienie wkładów dostępnych na rynku

Termin: III kwartał 2020 Miejsce: Warszawa
Prowadzący: prof. Paul Gerloczy

5

Adhezyjne uzupełnienia ceramiczne ( wkład,nakład,
licówka, korona pełnoceramiczna adhezyjna):

 

 • wskazania i przeciwwskazania
 • preparacja
 • przegląd i omówienie ceramik dostępnych na rynku
 • techniki wykonywania manualnego vs CAD/CAM
 • przegląd i omówienie dostępnych na rynku systemów
6

Uzupełnienia ruchome ( klasyczne protezy szkieletowe),Prace kombinowane oparte na zatrzaskach precyzyjnych:

 • etapy pracy, wybór odpowiedniego zaczepu precyzyjnego
 • wady i zalety poszczególnych systemów

Wykonywanie protez całkowitych: 

 • powtórka metod wyciskowych
 • prawidłowe ustalanie wysokości zwarcia u osób bezzębnych
 • przegląd zasad okluzji w protezach całkowitych
 • dobór zębów sztucznych
 • próba protez woskowych
 • oddanie protez i korekta protez gotowych
 • podścielanie protez
 • protezy wczesne i natychmiastowe

Protezy oparte na koronach teleskopowych:

 • preparacja filaru
 • specyficzne zasady cementowania
 • kontrola frykcji koron teleskopowych
 • wskazania i przeciwwskazania
 • rozmieszczenie filarów koron teleskopowych
 • usunięcie pojedynczego teleskopu, naprawa korony teleskopowej
7

Protetyka na implantach

 • wskazania przeciwwskazania
 • przegląd i omówienie systemów dostępnych na rynku,
 • planowanie położenia implantu,
 • ocena ryzyka biomechanicznego i estetycznego,
 • wybór odpowiednich komponentów,
 • kształtowanie tkanki wokół implantu,
 • planowanie zabiegów z lub bez augmentacji,
 • implantacja natychmiastowa i odroczona,
 • obciążenie natychmiastowe i odroczone,
 • kształtowanie tkanki wokół implantu,
 • okluzja na implantach,
 • cementowanie koron ostatecznych metalowych i ceramicznych rozmowa z pacjentem na temat leczenia
8

Protetyka na implantach-kompleksowa rehabilitacja protetyczna

 • mosty na implantach
 • implantologiczne leczenie pacjentów bezzębnych
9Omówienie przygotowanych przypadków
Egzamin
Terminy spotkań i miejsca mogą ulec zmianie.
Dokładne terminy i miejsca poszczególnych zjazdów zostaną podane najpóźniej na pierwszym zjeździe.
Porozmawiaj z nami na chacie Otwórz chat