Plan

Plan Curriculum Protetyka DenCo
1

Współczesna protetyka stomatologiczna:

 • ogólne zasady pozyskiwania wiedzy na temat metod i materiałów, dostępne książki i publikacje
 • evidence based dentistry

Planowanie leczenia:

 • analiza danych
 • modele diagnostyczne (wax up, mock up)
 • proces podejmowania prawidłowej decyzji
 • wybór odpowiedniej metody leczenia dla pacjenta i odpowiedniego materiału
 • opracowanie kilku alternatywnych planów leczenia dla każdego przypadku
 • wizualizacja
 • przedstawienie pacjentowi wad i zalet poszczególnych metod z uwzględnieniem długofalowego efektu i aspektów ekonomicznych

Zasady okluzji w protetyce:

 • anatomia ssż, funkcjonowanie narządu żucia, centralna relacja
 • 10 czynników prawidłowej okluzji
 • protokół pełnego badania pacjenta
 • formularz analizy zgryzu punkt po punkcie, badania dodatkowe, perio, MRI, tomografia
 • artykulatory i łuki twarzowe; co dają, jak je używać, jak je wybrać?
 • dlaczego klasyfikacja Angle’a nie wystarcza?
 • pokaz badania pacjenta krok po kroku
 • ćwiczenia z badania pacjenta
 • rękoczyn Dawsona, badanie obciążenia ssż
 • rejestracja zwarcia

Termin: 04-05.09.2021
Miejsce: Katowice
Prowadzący: dr Danuta Borczyk, dr Przemysław Marcinowski

2

Analiza i przygotowanie do leczenia pacjenta za pomocą łuku twarzowego i artykulatora:

 • przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji
 • zasady artykulacji
 • podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych
 • rejestracja relacji szczękowo – czaszkowej łukiem twarzowym
 • deprogramacja mięśni pacjenta
 • rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji – porównanie
 • pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta – kąt Bennetta
 • kąt nachylenia toru drogi stawowej

Fotografia w stomatologii:

 • ogólne zasady fotografii cyfrowej
 • dobór luster
 • asysta
 • Kadrowanie ujęć
 • archiwizacja zdjęć
 • wybór sprzętu

Termin: 25-26.09.2021
Miejsce: Katowice
Prowadzący: Piotr Ceraficki, tech. dent. Przemysław Rajczak

3

Cementowanie prac protetycznych:

 • cementowanie prac tymczasowych na własnych zębach i implantach
 • cementowanie prac ostatecznych na zębach własnych i implantach
 • cementowanie wkładów, nakładów, licówek
 • cementowanie wkładów kor-korz
 • precyzyjne wskazania i przeciwwskazania do zastosowania poszczególnych grup cementów dostępnych na rynku

Preparacja twardych tkanek zęba do wykonania koron. Preparacja twardych tkanek zęba do wykonania mostów.

 • zasady preparacji – wskazania i przeciwwskazania
 • korony pełnoceramiczne a korony na metalu – co i kiedy wybrać?
 • jaki materiał, w jakiej sytuacji?
 • licówki kontra korony: przewodnik i wskazania dla każdego typu uzupełnienia
 • prawidłowy wybór narzędzi
 • biotyp, szerokość biologiczna, szczelność brzeżna położenie stopnia: jak głęboko można zejść?
 • idealny brzeg preparacji a zdrowe przyzębie
 • korony u pacjentow periodontologicznych

Termin: 14-15.10.2021
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Prof. Paul Gerloczy

4

Wyciski:
Dokładne dopasowanie prac protetycznych, unikanie błędów proceduralnych. Właściwości mas oraz metody przygotowania materiałów wyciskowych.
Metody i materiały wyciskowe:

 • wykonanie wycisków do uzupełnień stałych
 • dokładny podział mas wyciskowych i ich zastosowanie
 • rodzaje łyżek wyciskowych i ich zastosowanie

Uzupełnienia prowizoryczne:

 • prowizoryczne mosty adhezyjne ( metody ich wykonywania)
 • korony prowizoryczne wykonywane bezpośrednio, korony prowizoryczne metodą pośrednią, podścielanie koron prowizorycznych, modelowanie estetyczne koron prowizorycznych
 • kontrola funkcjonalna i fonetyczna koron prowizorycznych
 • przegląd dostępnych na rynku materiałów do wykonywania koron tymczasowych

Termin: 16-17.10.2021
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: tech. dent. Przemysław Rajczak

5

Adhezyjne uzupełnienia ceramiczne (wkład, nakład, licówka, korona pełnoceramiczna adhezyjna):

 • wskazania i przeciwwskazania
 • preparacja
 • przegląd i omówienie ceramik dostępnych na rynku
 • techniki wykonywania manualnego vs CAD/CAM
 • przegląd i omówienie dostępnych na rynku systemów

Termin: 18-19.11.2021
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: dr Piotr Wesoły

6

Uzupełnienia ruchome (klasyczne protezy szkieletowe), Prace kombinowane oparte na zatrzaskach precyzyjnych:

 • etapy pracy, wybór odpowiedniego zaczepu precyzyjnego
 • wady i zalety poszczególnych systemów

Wykonywanie protez całkowitych:

 • powtórka metod wyciskowych
 • prawidłowe ustalanie wysokości zwarcia u osób bezzębnych
 • przegląd zasad okluzji w protezach całkowitych
 • dobór zębów sztucznych
 • próba protez woskowych
 • oddanie protez i korekta protez gotowych
 • podścielanie protez
 • protezy wczesne i natychmiastowe

Protezy oparte na koronach teleskopowych:

 • preparacja filaru
 • specyficzne zasady cementowania
 • kontrola frykcji koron teleskopowych
 • wskazania i przeciwwskazania
 • rozmieszczenie filarów koron teleskopowych
 • usunięcie pojedynczego teleskopu, naprawa korony teleskopowej
 • wyciski diagnostyczne, wyciski do uzupełnień ruchomych (do prac kombinowanych i teleskopowych)
 • wyciski do protez całkowitych

Termin: 20-21.11.2021
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: tech.dent. Jacek Celej

7

Protetyka na implantach:

 • wskazania przeciwwskazania
 • przegląd i omówienie systemów dostępnych na rynku
 • planowanie położenia implantu
 • ocena ryzyka biomechanicznego i estetycznego
 • wybór odpowiednich komponentów
 • kształtowanie tkanki wokół implantu
 • planowanie zabiegów z lub bez augmentacji
 • implantacja natychmiastowa i odroczona
 • obciążenie natychmiastowe i odroczone
 • kształtowanie tkanki wokół implantu
 • okluzja na implantach
 • cementowanie koron ostatecznych metalowych i ceramicznych rozmowa z pacjentem na temat leczenia

Termin: 04-05.12.2021
Miejsce: Katowice
Prowadzący: dr Danuta Borczyk

8

Protetyka na implantach – kompleksowa rehabilitacja protetyczna:

 • mosty na implantach
 • implantologiczne leczenie pacjentów bezzębnych

Prowadzący: prof. Andrea Borracchini

9

Planowanie leczenia (cz.II) oraz nowoczesna diagnostyka RTG i CBCT w diagnozowaniu i planowaniu leczenia

 • analiza odpowiedniej metody leczenia dla pacjenta
 • opracowanie kilku alternatywnych planów leczenia dla każdego przypadku
 • omówienie przypadków
 • prawidłowe zdiagnozowanie problemów u pacjenta
 • przygotowanie do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów tak, aby były one szybkie, skuteczne i jak najmniej jatrogenne
 • możliwości diagnostyki RTG trudnych przypadków z zakresu poszczególnych dziedzin stomatologii
 • świadome wykonywanie badań obrazowych
 • pomiary oraz rozpoznawania relacji pomiędzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi pacjenta

Prowadzący: dr Danuta Borczyk, dr Mateusz Szkliniarz

Porozmawiaj z nami na chacie Otwórz chat